ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

🎉🎈🎊คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)🎉🎈🎊

✨ซึ่งผลงานของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 11 ผลงาน ได้รับรางวัล Excellent จำนวน 2 ผลงาน จากนิสิตในที่ปรึกษาของ ดร.ประจักษ์ จิตมะดัน เรื่อง EXERCISE FOR ELDERLY BASED ON VIRTUAL REALITY และ นิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส เรื่อง Identity Server System – ระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่ายกลาง
📌นอกจากนี้ยังมีรางวัล Very good จำนวน 4 รางวัล
📌รางวัล Good จำนวน 3 รางวัล
📌และ participant จำนวน 2 รางวัล