ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม NSC2023

ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม NSC2023

ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมและเกณฑ์การตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 รายละเอียดโครงการดังโปสเตอร์ด้านล่างครับ
***มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณครับ***