กิจกรรมบายเนียร์ SE BUU#

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมบายเนียร์ SE BUU# เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในงานมีการแสดงจากรุ่นน้องทั้ง ๓ ชั้นปีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกคน และมีการมอบรางวัลมากมายให้กับรุ่นพี่ปี ๔ และผู้เข้าร่วมงานทุกคน