คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

🎉🎊คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎊
📌ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
📌ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
👍“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”👏 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ