การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023) ตัดสินผลรอบที่สอง (นำเสนอผลงาน)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023) ตัดสินผลรอบที่สอง (นำเสนอผลงาน)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการ (NSC-2023) จัดการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ตัดสินผลรอบที่สอง (นำเสนอผลงาน) ณ ห้อง 11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีเจ้าของโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษามานำเสนอผลงาน ตลอดถึงผู้สนใจร่วมรับชมการนำเสนอผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลเข้าเยี่ยมชมและให้คะแนน ซึ่งมีโครงการเข้าร่วมจำนวน ๖๓ โครงการ เพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป