คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบที่ 4

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รอบที่ 4

📢📢 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
🔺ระยะเวลาเปิดรับสมัคร รอบที่ 4
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
– ดูรายละเอียดของคณะที่เปิดสอนได้ที่ https://www.informatics.buu.ac.th/2020/?page_id=3122
– สมัครเรียนและยื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://grd-admission.buu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔺คณะวิทยาการสารสนเทศ 038-10-3096
🔺บัณฑิตวิทยาลัย 038-102700 ต่อ 701, 705, 707 และ 06-5853-8270
ในวันและเวลาราชการ