ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรม โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ๒๕๖๖ (Informatics Open House 2023)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรม โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ๒๕๖๖ (Informatics Open House 2023)

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรม “การแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน” โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ๒๕๖๖ (Informatics Open House 2023)

คลิก >>อ่านรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรม