คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พลวัต ช่อผูก ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Journal)

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พลวัต ช่อผูก ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Journal)

🎉คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ🎈🤝
👦ดร. พลวัต ช่อผูก
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ Q1(Elsevier) ชื่อวารสาร Intelligent Systems with Applications ฉบับปี 2023 ร่วมกับ Dr. Sunusi Bala Abdullahi, Mr. Zakariyya Abdullahi Bature, Dr. Auwal Muhammad
📌 ชื่อผลงาน “Sequence-wise multimodal biometric fingerprint and finger-vein recognition network (STMFPFV-Net)”
📌สามารถเข้าถึงบทความวิจัยได้ที่ (Open Access)