กิจกรรม Bangsaen Plastic Hero Workshop ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย DMI ได้ร่วมกับกองสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรม Bangsaen Plastic Hero Workshop ครั้งที่ ๒ โดยมีการเก็บรวบรวมฝาขวดน้ำที่เป็นขยะพลาสติกประเภท HDPE ที่สามารถหลอมได้ง่ายและปล่อยสารพิษน้อย เพื่อนำมาบดและหลอมขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ โดยเป็นการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ และให้ชุมชนได้เห็นความเป็นไปได้เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด และสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

โดยการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนั้น จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถนำฝาขวดน้ำที่เก็บสะสมไว้มาเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น