ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ Pre University 2023 ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2566 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ Pre University 2023 ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2566 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ Pre University 2023 ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2566
✨“เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Python จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อเสริมทักษะที่มีความต้องการอย่างมากในยุคปัจจุบัน”✨
👉อบรมครบจำนวนชั่วโมงสอบผ่านได้รับใบประกาศ และของรางวัลมากมาย
👉ใบประกาศสามารถนำมาสมัคร TCAS 1/2567 โครงการ Pre BUU ได้
👉รับสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม (ทีมละ 2 คน)
👉เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
📌เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 40 ทีม