คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เนื่องในโอกาสพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เนื่องในโอกาสพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี รศ.ดร. ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย

(Credit เนื้อหาข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ม.บูรพา)