โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

✨เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นำโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน และ ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ออกจัดบูทธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 4 สาขาวิชา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น. พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลให้กับนักเรียนอีกด้วย