อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โทรคมนาคมและเครือข่าย โดยมี คุณปิยะ รัชตวรคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
✏️เนื้อหาข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ม.บูรพา