ขอเชิญน้องๆที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ Hackathon และสหกิจศึกษา

ขอเชิญน้องๆที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ Hackathon และสหกิจศึกษา

📣ขอเชิญน้องๆที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ Hackathon และสหกิจศึกษา
📌วันอังคารที่ 13 กมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 703 VRX