สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.พิเชษ วะยะลุน และ
ดร.วรัณรัชญ์ วิริยะวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมนิสิตระดับปริญญาตรี ออกศึกษาดูงานของทางบริษัทคลิกเน็กซ์ ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ถึง 12.00 น. พร้อมทั้งมีฐานกิจกรรมร่วมสนุกและของรางวัลจากทางบริษัทให้กับนิสิตที่เข้าร่วมศึกษาดูงานอีกด้วย