คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota

คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota

📢คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota📢
✨โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก ✨
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (วท.บ.) รับ 50 คน
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) รับ 70 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) รับ 35 คน
4. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 35 คน
☎️(สอบถามเพิ่มเติมโทร : 038-103096 )