ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสารบรรณ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสารบรรณ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสารบรรณ (รายละเอียดดังโปสเตอร์แนบ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ โทร 02-0181615 ต่อ 119 ติดต่อคุณอรวรรณ (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)