ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ (TOI National Grader)

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ (TOI National Grader)

👉ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ (TOI National Grader)
🗓ในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 8.30 เป็นต้นไป
📌Onsite : ณ ห้องบรรยาย IF-5M210 ชั้น 5
🌐Online Zoom Meeting : Meeting ID: 954 4990 8772
Passcode : 649175