ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และผลงานโครงงานนิสิต

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และผลงานโครงงานนิสิต

👉ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
กำลังมองหางาน มาสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ 16 บริษัท
🗓ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567
⏰ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
📌ณ ห้อง IF-5T05 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่าลืมเตรียม CV มาสมัครงานกัน😀