ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

📌รายละเอียดประกาศทุนดังนี้
–ทุนกิจกรรม จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,200 บาท
–ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 16 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
-ทุนนิสิตสนับสนุนพันธกิจคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 32 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
-ทุนพัฒนาการเรียน จำนวน 16 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
📌ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1WugW_lS…
📌ส่งใบสมัครที่ https://forms.gle/6A2GCfv5swR6aR8T6
📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน พ.ศ. 2567 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนฯ ดังกล่าว