ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

📌รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนดังนี้

 

โดยกำหนดให้นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ที่ https://informatics-buu-ac-th.zoom.us/j/91756881735?pwd=eGsxSTZncWMxUXRBbVNLMmV5TnNuQT09

นวันที่ 17 เมษายน พ.. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป