ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ในงาน CDG Hackathon Season 2

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ในงาน CDG Hackathon Season 2

🎉🎈เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) กลุ่ม MP3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน CDG Hackathon Season 2 ในหัวข้อ Height Measuring System for Bedridden Patient
จัดโดย Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok ถาบัน 42 บางกอก ชั้น 4 KMITL Lifelong Learning Center สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานนี้เป็นการรวมตัวของเหล่าโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วประเทศ เพื่อมาประลองฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ HEIGHT MEASURING SYSTEM: for bedridden patients (ID Card application)
นิสิตกลุ่ม MP3 ประกอบด้วย
1. นายภราดร ศิริจันทร รหัสนิสิต 64160142
2. นางสาว กุลิสรา ทองงานขำ รหัสนิสิต 64160233
3. นางสาว แก้วมณี มารศรี รหัสนิสิต 64160234
4. นางสาว พรชิตา ซาไซย์ รหัสนิสิต 64160260
ได้พัฒนาแอปพลิเคชันวัดความสูงสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงโดยใช้เทคโนโลยี Google Vision ML ผ่านกล้องมือถือในระบบ Android และ iOS แอปพลิเคชันนี้ใช้การตรวจจับ landmark และวัตถุ (ลูกบาสเกตบอล) เพื่อคำนวณสัดส่วนความสูงของผู้ป่วย
ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตกลุ่ม MP3 ได้รับรางวัล Rising Star (รางวัลที่ 4) พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท