พิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดีจัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร ส่งมอบงานให้กับ อาจารย์ภูสิต กุลเกษม โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา