ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567 ครัั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567 ครัั้งที่ 2

📌รายละเอียดประกาศทุนดังนี้
-ทุนพัฒนาการเรียน จำนวน 11 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
-ทุนนิสิตสนับสนุนพันธกิจคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 22 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
📌ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1WugW_lS…
📌ส่งใบสมัครที่ https://qrcd.org/5KqD
📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนฯ ดังกล่าว