กิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์ทะเล ณ หาดบางแสน”

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน พร้อมด้วยนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณชายหาดบางแสน ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันยุทธศาตร์สิ่งแวดล้อมโลก ประเทศญี่ปุ่น (The Institute for Global Environmental Strategies: IGES) และเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร รณรงค์และค้นหาแนวทางการปฏิบัติการร่วมกันในการใช้ประโยชน์ทะเลและชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์ทะเล ณ หาดบางแสน” ซึ่งเป็นการสร้างเวทีการเรียนรู้สื่อสารองค์ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง ดูแล และปรับตัวในภาวะที่ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย