วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 69 ปี 8 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 69 ปี เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกิจกรรม วิ่งประเพณี “เขาสามมุข” พิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้มอบรางวัล คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนายภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2567