กิจกรรมแนะนำโครงการ Sakura Science Exchange Program 2024

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ ห้อง IF-5M210 ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ดร. อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีฯ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน Sakura Science 2023 ทั้ง 9 คน จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ Sakura Science Exchange Program 2024 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติในการฝึกอบรม และการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโอเทมอน กาคุอิน ประเทศญี่ปุ่น โดยในงานมีการแนะแนวการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจ ในหัวข้อความสามารถ ความสนใจ และด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์จากนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในปี 2023 อีกทั้งยังมีช่วงถามตอบข้อสงสัย และเล่าประสบการณ์ต่อยอดโครงการจากนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติในการฝึกอบรม และการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย (Burapha University, Thailand) และมหาวิทยาลัยมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น (Musashino University, Japan) สำหรับแนวทางการต่อยอดในอนาคตต่อไป