พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรง บัวศรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑