รับสมัครทุน Global Undergraduate Exchange Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-United States Educational Foundation : TUSEF) หรือ Fulbright Thailand ได้เปิดรับสมัครทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) นักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด สำหรับ ๑ ภาคการศึกษา (ระยะเวลา ๕ เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2019 หรือ Spring 2020 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการตามเอกสารแนบ หรือศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครสำหรับนิสิตไทยได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/