ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๖๗

นายอำนาจ บุญนามน

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบุคคล สำนักงานคณบดีชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 8:30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ