นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2019 และ InCIT2019

นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2019 และ InCIT2019

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 National Conference on Information Technology (NCIT2019) และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังนี้

InCIT 2019
ลำดับที่ หัวข้อ ผู้วิจัย
1 Engage and Motivate Developers for Scrum Adopting with Gamification Wantana Sisomboon, Nuttaporn Phakdee, Nuansri Denwattana
2 Forecasting Daily Air Quality in Northern Thailand Using Machine Learning Techniques Supawadee Srikamdee, Janya Onpans
3 Physical Activity Recognition Using Streaming Data from Wrist-worn Sensors Katika Kongsil, Jakkarin Suksawatchon, Ureerat Suksawatchon
4 AppDOSI: An Application for Analyzing and Monitoring the Personal Software Process Nuansri Denwatana, Apisit Saengsai, Eakachai Charoenchaimonkon
5 Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose Prajaks Jitngernmadan, Prawit Boonmee
6 Tunica Media Localization in Intravascular Image with Shadow Artifact Constraint using Circular-like Estimating Techniques Jiraporn Wongwarn, Suwanna Rasmequan
7 Region of Interest Identification on Low- Resolution Lateral Spine Radiography Image using Density-based and Ellipse-like Method Saowalak Thamnawat, John Gatewood Ham, Suwanna Rasmequan
8 Segmentation of Shinbone Interosseous Space using GVF Techniques Siwakorn Artraksa, John Gatewood Ham, Krisana Chinnasarn
9 Information of Sulci Vector for classifying Hydrocephalus and Cerebral Atrophy Symptom Onsiri Singkorn, Krisana Chinnasarn

 

NCIT 2019
ลำดับที่ หัวข้อ ผู้ลงทะเบียน
1 แฟ้มประวัติครุภัณฑ์แบบพลวัฒน์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ นวลศรี เด่นวัฒนา, ณัฐพร ภักดี, ศุภกิจ อนุพงษ์
2 Chatbot for Supporting Programming Beginners พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, ภัทรพล หมวกมณี
3 ระบบต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงงานอุตสาหกรรมในเวลาจริงด้วย IoT องอาจ สอนงาม, สิทธิโชค อุ่นคำ, วิวัฒน์ชัย สถาพรนพคุณ, ประจักษ์ จิตเงินมะดัน