การจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561

การจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561

*** ประชาสัมพันธ์ ***
สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563)

นิสิตสามารถรับจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้ที่ร้านครุยสุกัญญา (คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย) มีสาขาเดียวที่ปิ่นเกล้า
โดยทางร้านมีบริการรับเช่า/ตัด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22-23 ก.พ.63, วันที่ 21-22 มี.ค.63, วันที่ 16-17 พ.ค.63 ณ ห้อง pj101 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร เวลา 10.00-16.00 น.

*** หมายเหตุ ขอให้เช่า/ตัด ร้านครุยสุกัญญา (ร้านเดียวเท่านั้น) ***