วีดีโอกิจกรรม NSC-2020 ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓