ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

-ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 21 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

-ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

-ทุนกิจกรรม จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครขอรับทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563