รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขประจำตำแหน่ง  919-2554 (จ้างด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

–  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038 103061 (งานบุคคล)

รายละเอียด
ใบสมัคร