ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (919-2554)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (919-2554)

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 919-2554

นายอภิสิทธิ์ แสงใส

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ที่งานบุคคล สำนักงานคณบดีชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8:30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ