นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลระดับประเทศ NSC2020

คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
💥💥💥ขอแสดงความยินดี💥💥💥
กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC-2020) รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉🎉กับทุกท่านด้วยค่ะ