นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 3 )

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 3 )

❤️❤️❤️รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ❤️❤️❤️
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบโล่รางวัล พร้อมด้วย เกียรติบัตรแก่
1) นายยศภัทร การประจำ
2) นายธนพร วัฒนาไพศาล
3) นายสุขวิทย์ ภักดี
4) ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คนเก่งของเราคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถคว้าระดับประเทศ รางวัลที่ 3 ประเภท โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย ชื่อผลงาน ระบบตอบคำถามภาษาไทยอัจฉริยะ จากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC-2020) รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563