ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ เปิดให้บริการบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ เปิดให้บริการบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากคุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คุณณรงค์ชัย  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมเปิดใช้ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ (Online Recording and Broadcasting Studio) ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร และอาจารย์ภูสิต กุลเกษม ให้การต้อนรับ โดยวัตถุประสงค์ของสำหรับให้บริการบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ใช้ห้องบันทึกสื่อการสอน และสอนออนไลน์ จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์สำหรับนำไปใช้กับ E-Learning, Mobile Learning, Classroom Video On Demand ฯลฯ โดยให้บริการด้วยห้องสตูดิโอแบบปิดป้องกันเสียงรบกวน สามารถบันทึกสื่อการสอนพร้อมเสียงบรรยายและสัญญาณภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์  ภาพผู้สอน ด้วยความละเอียดของวีดิทัศน์ในระดับ HD สามารถนำไปตัดต่อ หรืออัพโหลดเข้าสู่ระบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองใช้บริการได้ที่ สำนักงานการศึกษา ชั้น 2