คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ