กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ CS – การสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ CS – การสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัครนันท์ อมรวิริยะกุล ผู้จัดการการเรียนรู้และพัฒนาสายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และได้รับการถ่ายทอดประสบการจริงจากผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน