รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่ลิ้ง shorturl.at/fhlwi
ปิดรับสมัคร วันที่ 5 มีนาคม 2564