ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท SAS ประเทศไทย จัดโครงการเสวนา Data Analytics ในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม IF-3M210 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Online Zoom meeting ได้ที่ลิงก์ https://zoom.us/j/92748397618?pwd=empKS3laY1FnYmIzL2NMSVd1U3dXUT09 (สำหรับ Mobile Meeting ID: 927 4839 7618 Passcode: 820316 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/fUNso1PJ9R3f3yqQ9 หรือสแกน QR Code เพื่อทำแบบตอบรับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 038-103096