โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติก (Bangsaen Plastic Waste Eliminating Hero) ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติก (Bangsaen Plastic Waste Eliminating Hero) ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (DMI) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติก (Bangsaen Plastic Waste Eliminating Hero) ครั้งที่ 1 ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัย Musashino จากประเทศญี่ปุ่น และ Precious Plastic Bangkok ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน อ.ประวิทย์ บุญมี ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) และทีมงาน ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะได้ โดยได้นำเสนอถังขยะอัจฉริยะสะสมแต้ม ที่สามารถแยกขยะแต่ละประเภทได้อัตโนมัติและมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการขยะ และแอปพลิเคชันในการสะสมแต้ม