ประกาศผลการแข่งขันการออกภาพตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

ประกาศผลการแข่งขันการออกภาพตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

เรียนผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกท่าน

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประกวดครั้งนี้นั้น คณะกรรมการตัดสินผลงานไม่เลือกผลงานใดเลยเป็นผู้ชนะ

คณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

คณะกรรมการฯ