ประชาสัมพันธ์การแข่งออกแบบโลโก้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

ประชาสัมพันธ์การแข่งออกแบบโลโก้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประกวด โครงการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษา โดยมีการประกวดการออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Logo) ที่สะท้อนแนวคิด และความเป็นตัวตนของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลและ ประเทศไทย ๔.๐ มากข้ึน

รายละเอียดการประกวดคลิกที่นี่

โดยมีรางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
*** ประกาศผล วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ https://www.informatics.buu.ac.th ***

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ : อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๙๖
E-Mail:prajaks@go.buu.ac.th