ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “NTT Digital Innovation Challenge 2021”

ด้วยกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย กำลังจะจัดกิจกรรม “NTT Digital Innovation Challenge 2021” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยุ่ในชั้นปีที่ 2-3 และ ปี 4 ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแข่งขันการนำเสนอโปรเจ็คทางด้านไอที ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดผู้เชี่ยวชาญในสายงานไอทีมาให้ความรู้ถึงการทำงาน และ Career path โดย น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งประสบการณ์ ความรู้ในสายงานอาชีพทางด้านไอทีจากผู้ที่อยู่ในสายงานมากกว่า 10 ปี และบริษัทฯ มีความยินดีจะเรียนให้ทราบว่า ทุกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาทและประกาศนียบัตรโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดโครงการ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ

ดาวน์โหลด Profile บริษัท NTT