ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งงาน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งงาน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดใหญ่ผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มสถาบันทางการเงิน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต

ขณะนี้ ทางบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากในหลายตำแหน่ง ดังนี้

  1. Software Developer (Java, JavaScript, Shell Scrirt, PHP, C#, .Net, Mobile application iOS android Swift- Kotlin- Flutter, IoT-Java.Net)
  2. RPA Developer
  3. Data Analyst
  4. Data Engineer
  5. Database Administrator
  6. Helpdesk Engineer
  7. System Operator
  8. Cloud Engineer
  9. Network Engineer
  10. Security Engineer

โดยนักศึกษาสามารถส่ง Resume สมัครงานมาได้ที่ recruitment@mfec.co.th  และสอบถามเพิ่มเติม โทร 087-788-7898