การประชุมหารือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.ประจักษ์จิตเงินมะดัน ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ EEC และเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับ Automation 4.0 ในพื้นที่ EEC จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เป็นเงินมูลค่าประมาณ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 35 ล้านบาท) เพื่อทำการพัฒนาฝึกฝนทักษะด้าน Automation 4.0 จากยุโรปสู่ EEC โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เพื่อการสร้างแบบเรียนมาตรฐานและฝึกปฏิบัติจริงต่อไป

และจากนั้น เวลา 14.00 น. เป็นการถ่ายทอดสดการแนะนำห้องปฏิบัติการวิจัย Smart Mini Factory Lab (https://smartminifactory.it/) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน Industry 4.0 ของมหาวิทยาลัย Bolzano ประเทศอิตาลี