ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง
1.Back-end Machine Learning Developer
2.Low Code Developer
3.PL/SQL, Report, Database Developer
ข้อมูลที่อยู่:
ที่อยู่20 อาคารบุปผจิต ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-9367-9 แฟกซ์ 0-2633-8174 อีเมล prapon@avalant.co.th เว็บไซต์http://www.avalant.co.th